Υπογραφή συμβάσεων για έργα υποδομών αποχέτευσης του Δήμο Ιωαννιτών

Την Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 υπογράφηκαν δύο συμβάσεις μεταξύ του Προέδρου ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. κ. Αριστείδη Μπαρτζώκα και του προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλο του ομίλου TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου, με σκοπό την υλοποίηση δύο έργων υποδομών αποχέτευσης ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο Ιωαννίνων. Τα δύο έργα αφορούν:

 “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων & βελτίωση δικτύων συλλογής εντός πολεοδομικού σχεδίου και οριοθετημένων οικισμών Δ.Ε. Ιωαννίνων

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αγωγών ομβρίων (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες), σε διάφορες περιοχές της πόλης, συνολικού προϋπολογισμού 1.067.937,90€.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος». Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στα Κάτω Μάρμαρα και στην Ολυμπιάδα Μαρμάρων καθώς και στην Τ.Κ. Αμφιθέας του Δήμου Ιωαννιτών

Το έργο αφορά την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Κάτω Μάρμαρα και Ολυμπιάδα Μαρμάρων καθώς και του παραλίμνιου οικισμού Αμφιθέας, συνολικού προϋπολογισμού 1.645.380,15€.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Previous

Διάκριση του ομίλου TEDRA στα ΕΒΑΕ

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας

Next