Υπογραφή δύο συμβάσεων για έργα ύδρευσης & αποχέτευσης της Ν. Αγχιάλου του Δ. Βόλου

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, υπογράφηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. δύο συμβάσεις που  αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση της Νέας Αγχιάλου συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 € περίπου, μεταξύ του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέο και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας TEDRA, κ. Ιωάννη Τόλιου. Σε δηλώσεις του ο κ. Μπέος υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία των δύο αυτών έργων αφού με την ολοκλήρωσή τους «η Νέα Αγχίαλος, θα αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, την περιβαλλοντική προστασία με σαφή προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της περιοχής».  Ο κ. Τόλιος τόνισε την σημασία τήρησης του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος κάθε έργου, αναφέροντας, πως λόγω της άριστης συνεργασίας που υπάρχει τόσο με τους κατοίκους της περιοχής όσο και με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., μέσα σε διάρκεια 10 μηνών, από τους 30 μήνες που είναι και η συνολική διάρκεια του έργου κατασκευής βαρυτικού δικτύου ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου, να υλοποιηθεί το 65% της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης.          
Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν αφορούν τα έργα:

Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών και Α/Σ δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου του Δ. Βόλου συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00 €. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με το έργο κατασκευής βαρυτικού δικτύου ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου, το οποίο ήδη υλοποιείται, αποτελεί έργο υψίστης περιβαλλοντικής σημασίας τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την τοπική κοινωνία και πρόκειται να υλοποιηθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Διαχείριση δικτύων αποχέτευσης όμβριων και ύδρευσης στη δημοτική ενότητα Νέας Αγχιάλου του Δ. Βόλου, ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Κατασκευή βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου», συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000,00 €. Το έργο στοχεύει στην αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων αγωγών ύδρευσης μήκους 10.000 μέτρων, ώστε να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο διανομής πόσιμου νερού στην Νέα Αγχίαλο, ενώ εργασίες και παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και στο υφιστάμενο δίκτυο όμβριων υδάτων του οικισμού, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα που προξενούνται στις έντονες βροχοπτώσεις. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δείτε στο YouTube  το σχετικό βίντεο.

Previous

Δωρεά εκ μέρους των εργαζομένων του ομίλου TEDRA στο Σύλλογο «ΑΛΜΑ»

Κοπή πίτας FERTECH production

Next