Τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα στη γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ

Πρόσφατα, ο όμιλος TEDRA ξεκίνησε συνεργασία με τη γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ, για την οποία έχει εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις μέσω των τεχνικών αλλά και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών του.

Η ΟΜΗΡΟΣ ΑΕΒΕ επενδύει στην επέκταση των εγκαταστάσεων στη Μεγάρχη Τρικάλων, με την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αποθηκών και παραγωγικής μονάδας τυροκομείου συνολικής έκτασης 4.500,00 m2, καθώς και μεταλλικού κτιρίου 3 ψυκτικών θαλάμωνσυνολικής έκτασης 1.600 m2  με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγής. Οι εργασίες των παραπάνω θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019.

Παράλληλα, το περιβαλλοντικό τμήμα του ομίλου έθεσε σε λειτουργία την πιλοτική μονάδα AnSBR Sparthane της BIOTHANE για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας με στόχο την αξιοποίηση αυτών με καινοτόμες διεργασίες αναερόβιας τεχνολογίας.  Η λύση της κατασκευής αναερόβια μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων αποτελεί πλεονέκτημα για την αποτελεσματική εκμετάλλευση βιομηχανικών αποβλήτων με απώτερο σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα παράγεται βιοαέριο ως πηγή πράσινης ενέργειας.

Previous

Εκδήλωση για τη ανταποδοτική διαχείριση των αποβλήτων

Υπογραφή σύμβασης του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Ιωαννίνων”

Next