Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας παραγωγής στη Γαλανόβρυση Δ. Ελασσόνας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας αποφάσισε τη χορήγηση άδειας στον όμιλο TEDRA για την κατασκευή «Μονάδας παραγωγής οργανικού εδαφοβελτιωτικού με εφαρμογή τεχνολογίας σειραδίων» στη Γαλανόβρυση Δ. Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η μονάδα παραγωγής κατατάσσεται στις Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων, από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα.

Previous

Κοπή πίτας & απονομή βραβείων 2018

Εκδήλωση για τις νέες τεχνολογίες ολοκληρωμένης αξιοποίησης αποβλήτων

Next