Ολοκλήρωση της κατασκευής μεταλλικού κτιρίου στη ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Ο όμιλος TEDRA ολοκλήρωσε την κατασκευή μεταλλικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 765,00 m2 στη Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Για την πυροπροστασία του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε πυράντοχη βαφή στο μεταλλικό σκελετό του, καθώς  και  πάνελ  πετροβάμβακα  πάχους 80mm, στην  επικάλυψη  και στην πλαγιοκάλυψη αυτού.

Το δάπεδο του κτιρίου είναι βιομηχανικό. Το κτίριο έχει δύο βιομηχανικές θύρες  διαστάσεων 3,50 x3,50 και μία ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 1,00 x 2,15.

Στην κατασκευή του κτιρίου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες  Η/Μ  εγκαταστάσεις (αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πυρόσβεση).

Previous

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Τσαριτσάνη

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας & απονομή βραβείων 2019  

Next