Ξενάγηση πελατών του ομίλου TEDRA στην ALPRO, Βέλγιο

Στο εργοστάσιο της ALPRO στo Wevelgem, Βέλγιο παρευρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα ο δ/ντης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, κ. Γκλιάος μαζί με στελέχη της BIOTHANE Veolia με σκοπό της επίσκεψης την παρουσίαση της τεχνολογίας διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε δυνητικούς πελάτες. H ALPRO, είναι μέρος της εταιρείας Danone με έδρα το Βέβελγκεμ, η οποία εμπορεύεται τρόφιμα και ποτά.

Στην επέκταση και την ανακαίνιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες BIOTHANE UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) και AEROBIC MBR. Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά μαζί με τα πλεονεκτήματά τους καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων του υφιστάμενου εργοστασίου και οι αποδόσεις μέσω της επεξεργασίας τους.

Οι επιχειρηματίες είδαν από κοντά τη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων της ΑLPRO και έλαβαν απαντήσεις στα ερωτήματα τους τόσο από τους τεχνικούς του εργοστασίου, όσο και από τα στελέχη της BIOTHANE.

Ο όμιλος TEDRA, μέσα από τη συνεργασία με τη BIOTHANE VEOLIA έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τις υφιστάμενες μονάδες διαχείρισης στην Ευρώπη οι οποίες λειτουργούν την τελευταία δεκαετία. Το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις σε καινοτόμες και τεχνολογικά ανεπτυγμένες δράσεις διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης ενισχύει το έργο του ομίλου στην υλοποίηση μονάδων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Previous

Επίσκεψη του ομίλου TEDRA στη διεθνή έκθεση ECOMONDO

Δωρεά εκ μέρους των εργαζομένων του ομίλου TEDRA στο Σύλλογο «ΑΛΜΑ»

Next