Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου ποταμού

Δυναμικά ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον όμιλο TEDRA με την υλοποίηση νέου έργου στον Νομό Ιωαννίνων.

Πρόκειται για την κατασκευή νέας γέφυρας συνολικού μήκους 107.80m επί του Αράχθου ποταμού στην περιοχή της Πλάκας Ιωαννίνων. Η νέα γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, προβλέπεται να κατασκευαστεί  παρακείμενα  (προς τα κατάντη) υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας «Μπέλεϋ» συνολικού εκτιμώμενου μήκους ~100μ.

Παράλληλα με την κατασκευή της νέας γέφυρας ο όμιλος TEDRA θα κατασκευάσει και  νέες οδικές προσβάσεις εκατέρωθεν της γέφυρας ώστε να συνδεθούν με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους  ~350μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.900.000 €.

Previous

Κατασκευή Πρότυπου Νεφρολογικού Κέντρου Πάτρας

Υπογραφή σύμβασης για έργο ύδρευσης στις ενότητες Βόλου & Νέας Ιωνίας

Next