Κατασκευή μονάδας αναερόβιας τεχνολογίας στη βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Την κατασκευή πρότυπης μονάδας αναερόβιας τεχνολογίας διαχείρισης αποβλήτου και παραγωγής βιοαερίου δρομολογεί η συμφωνία του Ομίλου TEDRA με την βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής τυροκομικών ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. Αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα αναερόβιας επεξεργασίας με χρήση μεμβρανών και συγκαταλέγεται στις είκοσι παγκοσμίως.

Η παραγωγή ενέργειας της μονάδας αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.3MW. Το ποσοστό απορρύπανσης του συνόλου των αποβλήτων της βιομηχανικής μονάδας θα ξεπερνάει το 99% , γεγονός που επιτρέπει την απευθείας διάθεσης του λύματος σε αποδέκτη με σκοπό την άρδευση. Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν απαιτεί την λειτουργία αερόβιου βιολογικού καθαρισμού.

Η ευελιξία της διεργασίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε συνδυασμό με τον βέλτιστο σχεδιασμό που συντελέστηκε, δίνει την δυνατότητα στην ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. να παραλαμβάνει ποσότητες αποβλήτων (τυρόγαλο, λακτόζη, λάσπη DAF, απόνερα) από συναφείς βιομηχανικές μονάδες.

O Όμιλος TEDRA, με τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχει, θα συντηρεί και λειτουργεί την νέα μονάδα, θα συλλέγει και θα αξιοποιεί την παραγόμενη ιλύ προσφέροντας ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση. Η εν λόγω συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα της συνεργασίας του Ομίλου TEDRA με την BIOTHANE VEOLIA, πρωτοπόρου εταιρίας στην αναερόβια τεχνολογία.

Η συγκεκριμένη μονάδα αναερόβιας διαδικασίας είναι τεχνολογικό επίτευγμα της τελευταίας δεκαετίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα την μέγιστη παραγωγή βιοαερίου και την ολοκληρωτική απορρύπανση του ρυπαντικού φορτίου. Απευθύνεται κυρίως σε βιομηχανίες τροφίμων (επεξεργασίας γάλακτος, φρούτων, κ.ά.) δίνοντας λύση στο περιβαλλοντικό ζήτημα και μάλιστα χωρίς την λειτουργία βιολογικού καθαρισμού , εξασφαλίζοντας παράλληλα τις ενεργειακές ανάγκες μέσω της παραγωγής βιοαερίου.

Ο Όμιλος TEDRA αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της και την τεχνογνωσία της BIOTHANE VEOLIA, εγγυάται τον πετυχημένο σχεδιασμό και την μακρόχρονη καλή λειτουργία περιβαλλοντικών έργων.

Previous

Ημερίδα: Διαχείριση αποβλήτων προς όφελος της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος & της Επιχειρηματικότητας”

Κοπή πίτας & απονομή βραβείων 2018

Next