Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου

Την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καμένων Βούρλων κ. Ι. Συκιώτη και του προέδρου και Διευθύνων Σύμβουλο του ομίλου TEDRA, κ. Ι. Τόλιου, με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού κτιρίου στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού προϋπολογισμού 1.125.631,44 €.

Σκοπός του έργου είναι η μετατροπή του δημοτικού κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων, με την πλήρη αναδιαμόρφωσή του εσωτερικώς και εξωτερικώς.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Previous

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Κρανέα Ελασσόνας

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων του οικισμού Άδενδρου, Δήμου Χαλκηδόνος»

Next